Naša ambulancia sa nachádza v Detve. Naše služby poskytujeme od roku 2010  a sme zazmluvnený zo všetkými poisťovňami.

Spolupracujeme s významnými klinikami našeho regiónu i mimo regiónu i s pracoviskami v Českej Republike. Spektrum starostlivosti zahrňuje bežné ambulantné vyšetrenia a nad rámec i nadštandardné postupy a výkony. Našimi klientmi sú z vačšej časti z Banskobystrického kraja ale máme klientov z celého Slovenska i mimo nej.

Cielom našej ambulancie je zavádzanie nových štandardov v diagnostike , liečbe a dispenzarizácii u urologických pacientov.

Sme mladý kolektív s elánom budovať niečo nové a zároveň diferenciálne a v neposlednom rade zo zreteľom hlavne na požiadavky našich klientov..pacientov.